دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
فرمت ارسال درخواستهای دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/5 | 
دانشجویان محترم  دکتری دانشکده برق، لطفا درخواستهای خود را جهت ارائه به گروه مربوطه، طبق فرمت برای مدیران محترم گروهها  ارسال نمایید. (لینک دانلود)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.703.8763.fa.html
برگشت به اصل مطلب