دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد، ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/14 | 

دانشجویان گرامی سلام 
با توجه به اینکه  دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ در آبان ماه معرفی و ثبت نام خواهند شد مقرر شده شروع کلاسهای دروس مخصوص دانشجویان ترم اول کارشناسی ارشداز ۸ آبان ماه انجام گردد. با توجه به تاخیر شروع این کلاسها این درسها در   ۶ هفته ۳ جلسه و ۶ هفته بعد دو جلسه ای برگزار خواهند شد . 
 در برنامه های هفتگی ارسال شده این دروس به صورت هایلات مشخص شده اند بنابر این درصورتی که دانشجویان این دروس را ثبت نام نمایند به زمان شروع و نحوه اجرای کلاسها دقت لازم را داشته باشند.


تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰( لینک دانلود)
برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۰ - گرایش الکترونیک ( لینک دانلود)
برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۰ - گرایش قدرت ( لینک دانلود)
برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۰ - گرایش مخابرات ( لینک دانلود)
برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۰ - گرایش کنترل ( لینک دانلود)
برنامه هفتگی دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق - نیمسال اول ۱۴۰۰ - گرایش مکاترونیک ( لینک دانلود)  
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.703.8870.fa.html
برگشت به اصل مطلب