گپ و گفت ۷۸۹
 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 |  دفعات مشاهده: 521 بار
دوره آموزشی Matlab
 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 |  دفعات مشاهده: 548 بار
افتتاح GAMENET ساختمان ابوریحان
 | تاریخ ارسال: 1402/2/10 |  دفعات مشاهده: 1110 بار
دوره آموزشی PLC زیمنس
مدرس: مهندس سیدمهدی حسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/1 |  دفعات مشاهده: 2651 بار
دوره آموزشی ADS
مدرس: دکتر محسن معزی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 2216 بار
دوره آموزشی FPGA
مدرس: مهندس ایمان صارمی
 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 2827 بار