دوره آموزشی PLC زیمنس
مدرس: مهندس سیدمهدی حسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/1 |  دفعات مشاهده: 1157 بار
دوره آموزشی ADS
مدرس: دکتر محسن معزی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 1023 بار
دوره آموزشی FPGA
مدرس: مهندس ایمان صارمی
 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 1247 بار