دوره آموزشی PLC زیمنس
مدرس: مهندس سیدمهدی حسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/5/1 |  دفعات مشاهده: 1723 بار
دوره آموزشی ADS
مدرس: دکتر محسن معزی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 1432 بار
دوره آموزشی FPGA
مدرس: مهندس ایمان صارمی
 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/6 |  دفعات مشاهده: 1832 بار