بایگانی بخش اخبار و رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

گپ و گفت ۷۸۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

دوره آموزشی Matlab

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

افتتاح GAMENET ساختمان ابوریحان

img_yw_news
شنبه ۱ مرداد ۱۴۰۱ -

دوره آموزشی PLC زیمنس

مدرس: مهندس سیدمهدی حسینی

img_yw_news
دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ -

دوره آموزشی FPGA

مدرس: مهندس ایمان صارمی  

img_yw_news
دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ -

دوره آموزشی ADS

مدرس: دکتر محسن معزی