بایگانی بخش هیأت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 6 | تعداد کل بازدید های مطالب: 244,459 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

اعضای هیئت علمی

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه الکترونیک

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه قدرت

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه مخابرات

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

گروه کنترل

img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ -

بازنشسته