دانشکده مهندسی برق- اطلاعیه‌ها
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی، ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/21 | 
برنامه هفتگی دروس دوره کارشناسی (عادی و پردیس) دانشکده مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی۱۴۰۰ ( لینک دانلود )
برنامه آزمونهای پایانی دوره کارشناسی دانشکده مهندسی برق در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ ( لینک دانلود )
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی برق:
http://aut.ac.ir/find-5.703.8967.fa.html
برگشت به اصل مطلب