تقویم آموزشی و برنامه کلاسی کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/11/15 |  دفعات مشاهده: 518 بار
تقویم آموزشی و برنامه کلاسی کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/11/9 |  دفعات مشاهده: 897 بار
اطلاعات مورد نیاز انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 |  دفعات مشاهده: 2982 بار
تقویم آموزشی و برنامه کلاسی کارشناسی ارشد نیمسال اول ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/5/30 |  دفعات مشاهده: 5762 بار
مکان انجام مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 |  دفعات مشاهده: 4911 بار
اطلاعیه ی داوطلبان بدون آزمون دکترای ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 |  دفعات مشاهده: 4680 بار
(اطلاعیه ی مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۲(مهندسی برق-مکاترونیک)
 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 |  دفعات مشاهده: 5479 بار
پرسشنامه شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی مهندسی برق
 | تاریخ ارسال: 1401/11/10 |  دفعات مشاهده: 6068 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد، ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/6/15 |  دفعات مشاهده: 9901 بار
اسامی داوطلبان بدون آزمون دعوت شده به مصاحبه دکترای ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 12135 بار
مکان انجام مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 10615 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال دوم کارشناسی ارشد، ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 |  دفعات مشاهده: 12155 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی، ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/21 |  دفعات مشاهده: 13590 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد، ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |  دفعات مشاهده: 16038 بار
فرمت ارسال درخواستهای دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1400/6/5 |  دفعات مشاهده: 12870 بار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1400/6/2 |  دفعات مشاهده: 13050 بار
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ و ظرفیت اساتید
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 |  دفعات مشاهده: 16621 بار
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه استعداد درخشان
داوطلبین استعداد درخشان آخرین مهلت ارسال مدارک شما به مدیران گروه ها تا مورخ ۱۵ خرداد ماه است که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد
 | تاریخ ارسال: 1400/3/5 |  دفعات مشاهده: 15271 بار
فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری ۱۴۰۰
  • داوطلبین محترم لطفا جهت اطلاع از زمان بندی مصاحبه ی دکتری دانشکده مهندسی برق به فایلهای مربوطه در همین سایت مراجعه کنید.
  • داوطلبین استعداد درخشان آخرین مهلت ارسال مدارک شما به مدیران گروه ها تا مورخ ۱۵ خرداد ماه است که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 | تاریخ ارسال: 1400/2/27 |  دفعات مشاهده: 15992 بار
برنامه آموزشی ترم دوم سال تحصیلی ۹۹، کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 |  دفعات مشاهده: 16750 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال دوم کارشناسی، ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 16386 بار
تعیین گرایش دانشجویان ورودی ۹۷
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 16153 بار
جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/9/9 |  دفعات مشاهده: 16028 بار
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره دکتری ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 17335 بار
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره کارشناسی ارشد ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 |  دفعات مشاهده: 17919 بار
دروس ارائه شده تحصیلات تکمیلی دانشکده برق در ترم جاری
 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 |  دفعات مشاهده: 19148 بار
جدول زمانبندی جلسه مصاحبه داوطلبان دوره دکتری ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 |  دفعات مشاهده: 18251 بار
فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان  دوره دکتری ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 |  دفعات مشاهده: 19981 بار