مراحل انجام کارآموزی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/30 |  دفعات مشاهده: 8 بار
تقویم آموزشی و برنامه کلاسی کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/11/15 |  دفعات مشاهده: 1244 بار
تقویم آموزشی و برنامه کلاسی کارشناسی ارشد نیمسال دوم ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/11/9 |  دفعات مشاهده: 1563 بار
اطلاعات مورد نیاز انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 |  دفعات مشاهده: 3537 بار
تقویم آموزشی و برنامه کلاسی کارشناسی ارشد نیمسال اول ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/5/30 |  دفعات مشاهده: 6435 بار
مکان انجام مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 |  دفعات مشاهده: 5423 بار
اطلاعیه ی داوطلبان بدون آزمون دکترای ۱۴۰۲
 | تاریخ ارسال: 1402/3/17 |  دفعات مشاهده: 5208 بار
(اطلاعیه ی مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۲(مهندسی برق-مکاترونیک)
 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 |  دفعات مشاهده: 5989 بار
پرسشنامه شرکت در آزمون المپیاد دانشجویی مهندسی برق
 | تاریخ ارسال: 1401/11/10 |  دفعات مشاهده: 6616 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد، ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/6/15 |  دفعات مشاهده: 10477 بار
اسامی داوطلبان بدون آزمون دعوت شده به مصاحبه دکترای ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 12830 بار
مکان انجام مصاحبه ی دکترای ۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 |  دفعات مشاهده: 11122 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال دوم کارشناسی ارشد، ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/11/6 |  دفعات مشاهده: 12692 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی، ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/21 |  دفعات مشاهده: 14135 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال اول کارشناسی ارشد، ۱۴۰۰
 | تاریخ ارسال: 1400/6/14 |  دفعات مشاهده: 16603 بار
فرمت ارسال درخواستهای دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1400/6/5 |  دفعات مشاهده: 13417 بار
قابل توجه پذیرفته شدگان دوره دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
 | تاریخ ارسال: 1400/6/2 |  دفعات مشاهده: 13600 بار
جدول زمانبندی مصاحبه دکتری ۱۴۰۰ و ظرفیت اساتید
 | تاریخ ارسال: 1400/3/10 |  دفعات مشاهده: 17198 بار
اسامی دعوت شدگان به مصاحبه استعداد درخشان
داوطلبین استعداد درخشان آخرین مهلت ارسال مدارک شما به مدیران گروه ها تا مورخ ۱۵ خرداد ماه است که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد
 | تاریخ ارسال: 1400/3/5 |  دفعات مشاهده: 15808 بار
فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان دوره دکتری ۱۴۰۰
  • داوطلبین محترم لطفا جهت اطلاع از زمان بندی مصاحبه ی دکتری دانشکده مهندسی برق به فایلهای مربوطه در همین سایت مراجعه کنید.
  • داوطلبین استعداد درخشان آخرین مهلت ارسال مدارک شما به مدیران گروه ها تا مورخ ۱۵ خرداد ماه است که این مهلت به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
 | تاریخ ارسال: 1400/2/27 |  دفعات مشاهده: 16513 بار
برنامه آموزشی ترم دوم سال تحصیلی ۹۹، کارشناسی ارشد
 | تاریخ ارسال: 1399/11/21 |  دفعات مشاهده: 17302 بار
برنامه کلاسی و امتحانی نیمسال دوم کارشناسی، ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 |  دفعات مشاهده: 16920 بار
تعیین گرایش دانشجویان ورودی ۹۷
 | تاریخ ارسال: 1399/9/25 |  دفعات مشاهده: 16699 بار
جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/9/9 |  دفعات مشاهده: 16562 بار
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره دکتری ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 |  دفعات مشاهده: 17872 بار
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم دوره کارشناسی ارشد ورودی ۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 |  دفعات مشاهده: 18455 بار
دروس ارائه شده تحصیلات تکمیلی دانشکده برق در ترم جاری
 | تاریخ ارسال: 1399/8/6 |  دفعات مشاهده: 19724 بار
جدول زمانبندی جلسه مصاحبه داوطلبان دوره دکتری ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/7/6 |  دفعات مشاهده: 18778 بار
فایل راهنما و فرمهای مورد نیاز داوطلبان  دوره دکتری ۱۳۹۹
 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 |  دفعات مشاهده: 20505 بار