گروه کنترل

 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
همه اعضای هیئت علمی گروه الکترونیک گروه قدرت گروه مخابرات بازنشسته

دکتر احمد افشار
  دانشیار
  کنترل
   (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۳۷
  aafsharaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محمداعظم خسروی
 استادیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۷۹۷
   m.a.khosraviaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر علی دوست محمدی
دانشیار
  کنترل
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۲۹
dadaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر مسعود شفیعی
استاد
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۱۰
mshafieeaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر ایمان شریفی
 استادیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۱۹۸
imansharifiaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر امیرابوالفضل صورتگر
 دانشیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۰۹
   a-suratgaraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر حیدر علی طالبی
 استاد
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۰
   alitaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر هاجر عطریانفر
استادیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۵۵۵۴
  atrianfaraut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر فرزانه عبدالهی
  دانشیار
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۵۸
f_abdollahiaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر مهدی کراری
استاد
  کنترل
  (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۵
   karrariaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر محمد باقر منهاج
  استاد
  کنترل
 (+۹۸۲۱)۶۴۵۴۳۳۴۷
  menhajaut.ac.ir
صفحه شخصیCAPTCHA
دفعات مشاهده: 28851 بار   |   دفعات چاپ: 580 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر