بازنشسته

 | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
همه اعضای هیئت علمی گروه الکترونیک گروه قدرت گروه مخابرات گروه کنترل

دکتر سید محمد احدی سرکانی
  استاد- بازنشسته
 الکترونیک

smaaut.ac.ir
  صفحه شخصی

دکتر امیرحسین رضائی
  دانشیار- بازنشسته
  الکترونیک
   
rezaieaut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر ابوالقاسم صیادیان
دانشیار- بازنشسته
  مخابرات

eeas۳۵aut.ac.ir
 صفحه شخصی

دکتر میرابوالحسن فصیحی
 استادیار- بازنشسته
  
fassihiaut.ac.ir

دکتر روزبه معینی مازندرانی
  استاد- بازنشسته
 مخابرات

moiniaut.ac.ir
صفحه شخصی

دکترسید کمال الدین یادآور نیکروش
 استاد- بازنشسته
  کنترل

nikravshaut.ac.irCAPTCHA
دفعات مشاهده: 4686 بار   |   دفعات چاپ: 35 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر